هزینه های استاندارد شرکتی

قرارداد مهاجرتی تجاری

12,000/CAD

  • تمامی خدمات قسمت مهاجرتی
  • ویزای کاری و اقامت دائم (برنامه انتخابی)
  • فرزندان به صورت توریستی
  • ویزای کاری برای همراه

قرارداد بیزینسی

25,000/CAD

  • مشاوره حقوقی بیزینسی
  • صفر تا صد انتقال بیزینس از ایران به کانادا
  • ثبت شرکت و امور اداری
  • همراهی برای انتخاب بیزینس موفق
ارزیابی و مشاوره رایگان